Investitsiya

Каерга инвестиция килиш мумкин эмас?

Биринчиси сиз тушунмаган компанияларга инвестиция килиш мумкин эмас. Сизга бирорта телефон килиб зур бизнес, акция ёки криптовалюта бор инвестиция килиш керак дейиши мумкин. Агар урганиб чикмаган булсангиз инвестиция килманг. Чунки бу холатда сиз билмайсиз компания нархи усадими, тушадими. Компанияни анализ килишингиз керак. Анализ килишни урганиш учун сиз билим олишингиз керак.

Иккинчиси бу хакикий булмаган компанияларга инвестиция килиш мумкин эмас. Сиз аввал билишингиз керак, компания официально ишлайдими ёки юкми. Сиз биржа оркали оладиган компаниялар хаммаси хакикий.
Баъзи одамлар сайтлар ёки узлари хам билмаган хаволалар оркали инвестиция килишади. Бу нотугри. Чунки фирибгарларга алданиб колиш мумкин.

Уччинчиси бу расмий руйхатдан утмаган брокерлардан хисоб очманг. Агар брокерлар расман руйхатдан утмаган булса, бу катта эхтимол билан фирибгарлар булиши мумкин.

Instagram (https://www.instagram.com/uznetix/) | Telegram (https://t.me/uznetix) | Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCQdf7GhQK363oKBiZJZE8yw)
Made on
Tilda