Investitsiya

Криптовалюта буйича даромадлар

Криптовалюта оркали инвестиция килиш осон жудо осон.
Агар сиз акция, облигация оркали сиз брокерни топиб, регистрация килиб, паспорт маьлумотларингизни ёзишингиз керак булса, криптовалюта учун хисобни сиз 5минутда очишингиз мумкин. Сиз кайси давлат фукороси булишингизни фарки юк.

Махсус биржада руйхатдан утасиз. Энг машхур биржа мисол учун Binance. Ушбу биржада хисоб очасиз, пул ташлайсиз ва криптовалюта сотиб оласиз.
Бу ерда хам схема шундей. Пастга тушганда арзон нархга олачиз ва тепага кутарилганида киммат нархда сотасиз.

Криптовалютада анализ йук. Бу спекуляция. Бунда одамлар код, ракамлар сотиб олади.
Агар куп одамлар сотиб олса криптовалютани нархи ошади, куп одамлар сотадигон булса, нарх тушади.

Instagram (https://www.instagram.com/uznetix/) | Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCQdf7GhQK363oKBiZJZE8yw) | Telegram (https://t.me/uznetix)
Made on
Tilda