Investitsiya

Брокерлик счёт очиш учун канака хужжатлар керак?

Хамма брокерлик компаниялари хар хил хужжатлар ва хар хил талаблар куяди.
Брокерлик счёт очиш учун энг асосий хужжат бу пастпорт. Сиз Узбекистон ёки Тожикистон фукороси булсангиз, сиз учун халкаро (загран) паспорт керак.

Агар сиз бошка давлада булсангиз, мисол учун Россияда. Сизга регистрация керак булади, расмий тарзда ушбу давлатла яшайдигонлигизни тасдиклаш учун.

Агар сиз узингизни давлатингизда булсангиз, бу ерда хам яшаш жойингизни хужжати керак.
Баьзи брокерлар кушимча хужжат сураши мумкин, сиз бу вазьиятда квитанция ва правани юборишингиз мумкин.

Агар сиз демо счёт очиб урганмокчи булсангиз, сиздан хеч канака хужжат талаб килинмайди. Сиз ёзишингиз керак, факат электрон почта ва телефон номер.

Instagram (https://www.instagram.com/uznetix/) | Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCQdf7GhQK363oKBiZJZE8yw) | Telegram (https://t.me/uznetix)
Made on
Tilda